Na de ontbinding schonk "Sericaria" € 4.000 aan het museum

 

De Club van de Zijdelijmers kwam onlangs bijeen in het Huis van de Zijdecultuur. Hierachter bevindt zich de studentenvereniging "Sericaria", die een stukje textielgeschiedenis van Krefeld schreef. De vereniging werd opgericht in 1913 als een vereniging van studenten weven aan de toenmalige Pruisische hogere technische school voor de textielindustrie. De studentenbeweging ontleende zijn naam aan sericine, een eiwit dat de zijderups vormt bij de productie van zijde. Nu is de verbinding verbroken.

 

Reden: het einde was bezegeld met de verhuizing van de afdeling Textiel- en kledingtechnologie van de Niederrhein Universiteit van Toegepaste Wetenschappen naar Mönchengladbach. "Ondanks vele inspanningen was het voor ons niet mogelijk om de studenten naar onze baravonden in Krefeld te brengen", zegt ingenieur Dieter Blatt. Als vrijwilliger bij de Huis van de Zijdecultuur had hij nu leden van de voormalige vereniging uitgenodigd voor een bijeenkomst in het museum aan de Luisenstrasse.

 

Oude herinneringen werden uitgewisseld. Het bevorderen van wetenschappelijk voortgezet onderwijs en het handhaven van sociale vaardigheden behoorden tot de taken van de vereniging. "Het was vooral belangrijk voor ons om de vriendschap met studenten uit andere landen te intensiveren", zegt Blatt. Tegen deze achtergrond werd de vereniging verbannen tijdens het nazitijdperk.

 

Bij de officiële ontbinding van de "Sericaria" constateerde de penningmeester dat er nog iets meer dan 4.000 euro op de rekening stond. Waarheen? "Het kan goed worden gebruikt in het Huis van de Zijdecultuur" was de suggestie van Dieter Blatt. En dus werd de cheque nu in het museum overhandigd. "Een opmerkelijke gift die ons helpt ons werk voor Krefeld continu voort te zetten", zegt museumdirecteur Hans-Georg Hauser.

 

Dieter Blatt (links) en Huis van de Zijdecultuur-bestuurslid Ilka Neumann zijn blij met de schenking van de studentenvereniging "Sericaria". Voor hun bezoek aan het museum hadden de textielarbeiders opnieuw hun couleurs gecreëerd. Huis van de Zijdecultuur-foto: Brenner

 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/der-club-der-seidenleimer-aid-1.7429721