bernhardHet voorbeeld voor dit patroon is terug te vinden op een Byzantijns zijdepatroon uit de 11e eeuw na Christus. Een goudgeel zijden kazuifel uit het klooster Brauweiler, het zogenaamde St. Bernhard kazuifel, draagt dit patroon. Volgens de legende droeg St. Bernard van Clairvaux dit kazuifel, toen hij in 1147 in Kloster Brauweiler een preek hield, waarbij hij de gelovigen opriep om deel te nemen aan de Tweede Kruistocht. Het patroon is echter sinds de 11e eeuw bekend omdat het op het omslag van een manuscript uit deze eeuw kan worden teruggevonden. In de, in rijen geordende, ronde medaillons is aan beide zijden van een levensboom een, naar elkaar toegekeerd, adelaar paar te zien. Gestileerde bloemenranken omringen de ronde motieven. Op de plaats waar zij elkaar raken staan kleine ronde schijven afgebeeld. De Zwickelmotive worden eveneens gevormd door ronde rozetten.