elefant

Dit voorbeeld is in het bezit van de historische paramentweverij Hubert Gotzes. Ook de daarbij behorende patronen zijn in het archief aanwezig. Het gaat terug op de beroemde “Olifantenstof” uit de schrijn van Karel de Grote. De originele stof behoort tot de indrukwekkende getuigenissen /voorbeelden van de toenmalige kunst van de zijdeweverij. De in Byzantium vervaardigde stof, die waarschijnlijk voor het keizerlijk hof was bestemd, kwam vermoedelijk als geschenk naar het Avondland. Een keizerlijk geschenk, omdat de olifant als een van de sterkste dieren de heerser symboliseert. In het jaar 1000 liet de Duitse keizer Otto III het graf van Karel de Grote openen, en wikkelde de stoffelijke resten van zijn voorganger in de schitterende stof. Zo doorstond de stof de tand des tijds.
Toen de schrijn in de 19e en 20e eeuw opnieuw werd geopend legde men het indrukwekkende patroon eerst in tekening, en later fotografisch, vast. Zo kwam het ook naar Krefeld. Het origineel is circa 80 cm in doorsnee terwijl de variant uit het begin van de 20e eeuw een kleine 30 cm meet. Ook de ordening van het patroon, de olifant in een cirkel, is nieuw. In de originele stof staan de olifanten in rechte rijen tegenover en strikt in lijn met elkaar. Een andere variant uit de 20e eeuw toont de olifanten in een rechte lijn. De blikrichting per rij varieert echter; in de ene rij kijken de olifanten naar links en in een volgende rij weer naar rechts. De uitgave die het Haus der Seidenkultur/Historische Paramentenweberei Hubert Gotzes in 2004 heeft uitgebracht, toont een andere variatie in de patroonordening, en in de uitgave van 2008 wederom een ander.